Avís Legal

SILVIA MILLA CASTRO (Pilates&You)

Responsable del tractament: SILVIA MILLA CASTRO NIF: 46966553R Dir. Postal: C/ JOSEP ANSELM CLAVE, 132 BAJOS, OLESA DE MONTSERRAT, 08640, BARCELONA   

“A nom de l’ empresa tractem l’ informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.  L’execució d’un contracte suposa la legitimació per al tractament de les seves dades. Per a tractaments addicionals com l’enviament de comunicacions comercials o l’ús i captació de la seva imatge, la base jurídica que legitima aquests tractaments és el seu consentiment. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una obligació legal o comunicació estrictament necessària per donar compliment a la relació que ens vincula. Drets: Pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant del responsable del tractament; a més d’acudir a l’autoritat de control competent (AEPD). Informació addicional: Pot sol·licitar informació addicional davant la direcció del responsable.

 


 

L’ empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l’ atenció al usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per a el tractament de les seves dades personals es el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’ enviar-nos / facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’ informi d’ això expressament o existeixi obligació legal. Silvia Milla Castro es compromet a guardar màxima reserva, secret i confidencialitat sobre l’ informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altre exigència legal. Drets: L’ interessat es titular dels drets d’ accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l’ interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament, així com la possibilitat d’ acudir davant l’ autoritat de control competent (AEPD). van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Silvia Milla Castro li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Silvia Milla Castro NIF: 46966553R Domicili social: C/ Josep Anselm Clave, 132, 08640, Olesa De Montserrat , Barcelona

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Silvia Milla Castro o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Silvia Milla Castro ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Silvia Milla Castro dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Silvia Milla Castro es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Silvia Milla Castro no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Silvia Milla Castro serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Silvia Milla Castro. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Silvia Milla Castro. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Silvia Milla Castro.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Silvia Milla Castro no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Silvia Milla Castro es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Silvia Milla Castro no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Silvia Milla Castro assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Silvia Milla Castro es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Silvia Milla Castro perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Silvia Milla Castro podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Silvia Milla Castro i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

  A PILATES & YOU hem adoptat el compliment de les normatives i mesures estipulades d'aforament, i també, les pertinents a higiene i desinfecció del Centre
Idioma »
error: Contingut protegit!